top of page
  • Writer's picturehuisartsenpraktijkbac

Actie huisartsen 1 juli 2022

Onze praktijk zal vrijdag 1 juli vanaf 12:00 uur gesloten zijn. U kunt voor levensbedreigende situaties bellen met de huisartsenpost: 079-3431600.


De druk op de huisartsenzorg is enorm en neemt alleen maar toe. De huisartsen willen meer aandacht voor dit probleem.

De overheid maakt deze zomer meerjarenplannen voor de hele zorg. De onderhandeling tot nu toe leiden tot weinig concrete afspraken. Daarom organiseren de huisartsen een actieweek van 27 juni t/m vrijdag 1 juli.

De hele week gaan de huisartsen op allerlei manieren van zich laten horen. Ze laten zien wat moet worden aangepakt om te zorgen dat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor patiënten en dat de huisartsenzorg een mooie sector blijft om in te werken.


Wat willen de huisartsen bereiken?

De huisartsen willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, wat betekent dat de ondertekenende partijen (overheid en zorgverzekeraars) eraan gebonden moeten zijn om de afspraken na te komen.

De 4 thema's waarin de huisartsen vooral verbetering willen zien zijn:


Meer tijd voor patiëntenzorg:

De huisartsen willen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten.

De overheid legt steeds meer onterecht verantwoordelijkheid bij de huisarts neer, de huisarts moet soms oplossingen bedenken die eigenlijk niet bij de huisartsenzorg horen waardoor er minder tijd overblijft voor de zorg die de patiënt nodig heeft.


De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn:

De huisartsen willen dat de wachtlijsten in de ggz worden aangepakt.

Patiënten die door de huisartsen worden verwezen naar andere zorg- en hulpverleners belanden daar vaak op een wachtlijst. Ze blijven daardoor langdurig een beroep doen op de huisarts tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere patiëntenzorg.


De druk van de avond-nacht en weekendzorg op de dagpraktijk moet verminderen:

Alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenpost. De huisartsen willen een makkelijkere samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH's.


Het gebrek aan voldoende betaalbare praktijkhuisvesting:

Gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenvestigingen en de vergoeding moet worden aangepast om verschillende kosten van de huisvestiging op te vangen.


Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.huisartseninactie.nl/
111 views

Comments


bottom of page