top of page

Astma

Bij astma zijn uw luchtwegen gevoelig voor bepaalde prikkels. Komt zo’n prikkel binnen, dan trekken de spiertjes rond uw luchtwegen samen, waardoor u minder goed kunt ademen. Ook kunt u sterk gaan hoesten, wat uw luchtwegen nog meer prikkelt. Op den duur kan het slijmvlies langs de binnenkant van uw luchtwegen ontstoken raken.

Astma is niet te genezen. Maar u kunt vaak wel zorgen dat uw klachten verminderen of lang wegblijven. Bekende prikkels zijn schilfertjes van huisstofmijt, haren van huisdieren, tabaksrook, stof, pollen, vochtige lucht, kou en luchtvervuiling. Als u eenmaal weet waar u gevoelig voor bent, kunt u maatregelen nemen om die prikkels zoveel mogelijk te vermijden. Weet wat u moet doen als u een astma-aanval voelt aankomen. Tijdig en zorgvuldig uw medicatie nemen kan u veel narigheid besparen. U kunt de gevolgen van astma sterk terugdringen door gezond te leven. U kunt uw conditie vooral op peil houden door voldoende te bewegen, gezond te eten en te stoppen met roken.

Uw huisarts en uw praktijkondersteuner helpen u om uw leven met astma zo goed mogelijk vorm te geven. Uw apotheek helpt u om uw medicijnen goed te gebruiken. Zo nodig kan uw huisarts u doorverwijzen naar een longarts of longverpleegkundige. Uw huisarts en praktijkondersteuner werken samen met deze zorgverleners in de ketenzorg bij astma van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). In een folder leggen wij uit wat u zelf kunt doen, wat wij voor u kunnen betekenen en hoe we daar afspraken over kunnen maken.

Meer informatie

  • Uitgebreide informatie vindt u in de patiëntenfolder Ketenzorg bij astma  In deze folder vindt u meer informatie over leven met astma, de cursus 'Rookvrij, ook jij'  en bij welke zorgverleners u terecht kunt.

  • Meer informatie over de data en de onderwerpen van de Longpuntbijeenkomsten in Zoetemeer eo vindt u hier.

  • Betrouwbare informatie over Astma vindt u op Thuisarts.nl en op de website van het Longfonds.

bottom of page