De website thuisarts.nl biedt betrouwbare, algemene informatie over ziekte en gezondheid. U krijgt de informatie zonder reclame en aanbiedingen. U kunt hier zelf informatie en advies inwinnen.

Voor wie is deze site bedoeld?

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;

 • om klachten zelf aan te pakken;

 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;

 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;

 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;

 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult. 

Hoe zoekt u informatie op?

U kunt de informatie op twee manieren zoeken:

 1. met een zoekwoord

 2. op lichaamsdeel

 

Wat biedt Thuisarts.nl?

Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de verschijnselen?

 • Waardoor komt het?

 • Kan het kwaad?

 • Wat kan ik er zelf aan doen?

 • Hoe wordt het behandeld?

 • Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?

 • Hoe gaat het verder?

 • Waar vind ik meer informatie?

Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg of instructies.

Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en wanneer het u uitkomt. De website vertelt wat u zelf kunt doen aan uw klachten én wanneer u de huisarts moet bellen.

 

Hoe betrouwbaar is de informatie?

Huisartsen werken met wetenschappelijke richtlijnen. De teksten op Thuisarts.nl zijn (waar mogelijk) op de volgende richtlijnen gebaseerd:

 • NHG-Standaarden (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);

 • NHG-FarmacoTherapeutische Richtlijnen/NHG-Behandelrichtlijnen (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);

 • Multidisciplinaire richtlijnen (van zorgverleners van verschillende specialisaties);

 • Landelijke Transmurale Afspraken (tussen huisartsen en specialisten);

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (tussen huisartsen en bijvoorbeeld psychologen of jeugdartsen);

 • Richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Richtlijnen van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS).

 • Zorgstandaarden en generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO).

Waar mogelijk zijn de teksten op Thuisarts.nl afgestemd met patiëntenorganisaties die informatie geven die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.