top of page

De website thuisarts.nl biedt betrouwbare, algemene informatie over ziekte en gezondheid. U krijgt de informatie zonder reclame en aanbiedingen. U kunt hier zelf informatie en advies inwinnen.

Voor wie is deze site bedoeld?

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;

 • om klachten zelf aan te pakken;

 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;

 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;

 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;

 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult. 

Hoe zoekt u informatie op?

U kunt de informatie op twee manieren zoeken:

 1. met een zoekwoord

 2. op lichaamsdeel

 

Wat biedt Thuisarts.nl?

Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de verschijnselen?

 • Waardoor komt het?

 • Kan het kwaad?

 • Wat kan ik er zelf aan doen?

 • Hoe wordt het behandeld?

 • Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?

 • Hoe gaat het verder?

 • Waar vind ik meer informatie?

Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg of instructies.

Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en wanneer het u uitkomt. De website vertelt wat u zelf kunt doen aan uw klachten én wanneer u de huisarts moet bellen.

 

Hoe betrouwbaar is de informatie?

Huisartsen werken met wetenschappelijke richtlijnen. De teksten op Thuisarts.nl zijn (waar mogelijk) op de volgende richtlijnen gebaseerd:

 • NHG-Standaarden (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);

 • NHG-FarmacoTherapeutische Richtlijnen/NHG-Behandelrichtlijnen (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);

 • Multidisciplinaire richtlijnen (van zorgverleners van verschillende specialisaties);

 • Landelijke Transmurale Afspraken (tussen huisartsen en specialisten);

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (tussen huisartsen en bijvoorbeeld psychologen of jeugdartsen);

 • Richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Richtlijnen van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS).

 • Zorgstandaarden en generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO).

Waar mogelijk zijn de teksten op Thuisarts.nl afgestemd met patiëntenorganisaties die informatie geven die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.

bottom of page