top of page

Palliatieve zorg

U hebt te horen gekregen dat uw ziekte levensbedreigend is en niet meer te genezen. Een ingrijpende boodschap, die veel vragen oproept. Hoe ziet mijn leven eruit, de komende tijd? Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is daar aan te doen? Wat komt er emotioneel allemaal op mij af? Kan ik thuis blijven wonen of moet ik opgenomen worden? Wat betekent dit voor mij en voor de mensen om mij heen? Palliatieve zorg is bedoeld om de kwaliteit van uw leven zoveel mogelijk op peil te houden en u te ondersteunen bij de grote vragen die er in de laatste fase van uw leven op u afkomen.

Woont u thuis of in een woonzorgcentrum, dan is in de meeste gevallen uw huisarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg, die deel uitmaakt van de palliatieve ketenzorg. 

In de folder 'Ketenzorg in de laatste levensfase - Uw zorg, onze zorg' leggen we uit wat er op u afkomt, wat wij voor u kunnen betekenen en hoe we daar afspraken over kunnen maken.
Ook kunt u al eens een eerste orienterend gespek hebben met een zorgverlener die bij u thuis komt. Zo een gesprek helpt vaak om u minder onzeker te voelen of informatie te krijgen om anders om te gaan met levensvragen of nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor passende hulp of praktische oplossingen.

Leest u de folder 'Huisbezoeken in de palliatieve fase'.

bottom of page