top of page

Regels en afspraken

  • Spoedgevallen gaan voor, graag hiervoor uw begrip

  • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

  • Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.

  • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.

  • Bij herhaaldelijke (verbale) agressie, waarbij de patiënt hierop aangesproken is, maar zijn gedrag niet verbetert, kan de huisarts u vragen een andere huisarts te zoeken.

  • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.

bottom of page